X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

EXPOSED

همیشه پیش از آن‌که فکر کنی اتفاق می‌افتد......

 

بعد فکر کن با این حالت سرما هم بخوری و هی مجبور باشی سرفه‌های شدید ناجور هم بکنی . 

 

 

پ.ن. برای محسن و حمید و وحید

 

از کسی نمی‌پرسند چه هنگام می‌تواند خدا نگه‌دار بگوید 

از خویشتنش نمی‌پرسند
از عادات انسانی‌اش نمی‌پرسند 

زمانی به ناگاه باید با آن رو در روی درآید 

تاب آرد
بپذیرد
وداع را 

درد مرگ را 

فرو ریختن را
تا دیگر باره بتواند که برخیزد.......